Klachten

Ik doe mijn best je zo goed mogelijk te helpen. Heb je toch een klacht over de behandeling of de manier waarop ik met je omga, dan is het van belang om dit kenbaar te maken. Je kunt jouw klacht eerst bespreken met mij. Mocht je klacht niet bespreekbaar zijn of levert het gesprek met niet het gewenste resultaat op, dan kun je een klacht indienen via de klachtenfunctionaris. Deze is volkomen onafhankelijk en ondersteunt je bij het indienen en de verdere afhandeling van je klacht. Kinderpraktijk Scout regelt de afhandeling van klachten volgens de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) via P3NL in samenwerking met het NIP.

Hoe werkt de klachtenfunctionaris?

Stap 1: aanmelden

De eerste stap is het indienen van je klacht.

Dat gaat via een klachtenformulier. Je vindt deze op www.klachtencompany.nl.

Het ingevulde formulier mail je vervolgens naar p3nl@klachtencompany.nl of je stuurt het per post naar Klacht&Company, Postbus 3106 2601 DC Delft.

Kun je zelf niet op internet, vraag dan aan mij of aan Klacht&Company een papieren exemplaar van het klachtenformulier. Nadat je dit hebt ingevuld stuur je het op naar het hiervoor genoemde adres.

Vind je het lastig om de klacht goed te omschrijven of wil je liever eerst overleggen, dan kun je ook bellen met de klachtenfunctionaris:  088 – 234 1601 of  06 -49 66 53 50.

Stap 2: gesprek

De klachtenfunctionaris luistert naar je klacht en bespreekt wat je wilt en wat passende stappen zijn.

Dat kan bijvoorbeeld een bemiddelingsgesprek tussen jou en mij zijn. De klachtenfunctionaris is daarin volkomen onafhankelijk en onpartijdig. Alles wat je met de klachtenfunctionaris bespreekt is vertrouwelijk. Als de klachtenfunctionaris verdere acties onderneemt, is jouw instemming daarvoor nodig.

Stap 3: afsluiting

Als alle mogelijke stappen zijn gezet, wordt de uitkomst van de klachtafhandeling schriftelijk vastgelegd. In dit afsluitbericht staan ook de afspraken die zijn gemaakt. Bijvoorbeeld over de oplossing van de klacht of over hoe we in de toekomst met elkaar verder gaan.

Het afsluitbericht moet binnen een termijn van 6 of 10 weken bij je zijn, tenzij met je is afgestemd dat dit langer gaat duren.

Nog niet tevreden met de uitkomst?

Ben je het niet eens met de uitkomst van de klachtafhandeling, dan kun je de zaak voorleggen aan de geschillencommissie.

Deze commissie onderzoekt en beoordeelt je klacht waarbij beide partijen worden gehoord. De hulpverlener moet zich houden aan de uitkomst van deze geschilprocedure.

Ook als je niet tot overeenstemming komt over een eventuele schadeclaim, kun je de geschillencommissie vragen om een bindend oordeel.

Informatie over de geschillencommissie (wanneer en waar je hier de klacht kunt indienen en de manier waarop dat moet gebeuren) vind je in het eerder genoemde afsluitbericht.

Wat zijn de kosten?

Aan het inschakelen van de klachtenfunctionaris zijn voor jou géén kosten verbonden.

Schakel je zelf een bemiddelaar of adviseur in, dan betaal je uiteraard wel zelf de kosten.

Als je besluit om alsnog naar de geschillencommissie te gaan, betaal je eenmalig een bedrag aan administratiekosten van € 52,50.

Andere mogelijkheden

Er zijn nog andere mogelijkheden om werk te maken van je klacht of om daarbij ondersteuning te krijgen.

De klachtenfunctionaris kan je daarover informatie geven. Je kunt ook navraag doen bij de

Patiëntenfederatie Nederland

Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht

030 297 0303

Of:

Landelijk Meldpunt Zorg:

Uitsluitend via internet: www.zorgklacht.nl