Acceptance & Commitment Therapy

De psychologische hulpverlening in de praktijk is voornamelijk gebaseerd op ACT (Acceptance & Commitment Therapy). Dit is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie waarvan het effect officieel bewezen is. Met behulp van ACT leer je op een andere manier met vervelende gedachten en gevoelens om te gaan. Wanneer ouders of kinderen zich bij de praktijk aanmelden is er vaak al veel geprobeerd om de problemen op te lossen. In huiselijke kring, maar soms ook al met een andere hulpverlener. De basisgedachte van ACT is dat vechten tegen onvermijdelijke ervaringen of problemen, zoals somberheid, onzekerheid, angst of pijn, uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven. Hoe meer we er controle over proberen te hebben, hoe groter de invloed van het probleem op je leven. We steken vaak nog veel energie in problemen oplossen of vermijden. Het alternatief is acceptatie van vervelende ervaringen. Niet omdat ze zo leuk zijn, maar omdat je niet wilt dat ze nog meer ruimte innemen dan ze al doen. 

De therapie bestaat uit 6 kernprocessen:

  1. het gevecht tegen ongewenste gedachten en gevoelens stoppen en bereid zijn om deze vervelende ervaringen de ruimte te geven.
  2. leren afstand nemen van je gedachten, zodat je je er niet door mee laat slepen. 
  3. leren jezelf van een afstand te bekijken, in plaats van alle eigenschappen die je aan jezelf toeschrijft voor waar aan te nemen.
  4. aanwezig kunnen zijn in het moment, in plaats van op de automatische piloot te functioneren en steeds met het verleden of de toekomst bezig te zijn.
  5. op zoek gaan naar dat wat er echt toe doet voor jou, wat jij echt belangrijk vindt in het leven. 
  6. als je weet wat er voor jou écht toe doet, is het belangrijk dat je hierop actie gaat ondernemen. Je laat je niet leiden door je problemen, maar door wat jij zinvol vindt.

Deze processen zorgen ervoor dat je psychologisch flexibel bent: je leidt een waardevol leven en kunt beter omgaan met dingen die ongewild op je pad komen.

Cindy Drost is gecertificeerd ACT-therapeut en maakt in alle consulten gebruik van de methodieken “ACTief Opvoeden” voor ouders, “ACT Your Way” voor jongeren en “ACT4Kids” voor kinderen. De hoofdgedachte is steeds hetzelfde, maar uiteraard zijn theorie en praktijkoefeningen helemaal aangepast op het leeftijdsniveau.

Wil je meer weten over ACT en de genoemde methodieken klik dan op onderstaande links:

http://www.actiefopvoeden.nl

http://actyourway.nl

http://www.act4kids.nl

https://www.actinactie.nl

http://www.timetoact.nl/act