Aanbod en werkwijze

Individuele psychologische consulten

Kinderen en jongeren die bij de praktijk terecht komen, hebben over het algemeen problemen met zelfvertrouwen, angsten, negatief denken en somberheid. In individuele sessies wordt hier uitgebreid bij stilgestaan met behulp van gesprekken, beeldende activiteiten, visualisaties en spel.  Ieder traject is maatwerk en afhankelijk van wat het beste past bij het kind.

Bij kinderen tot 12 jaar worden ouders altijd actief betrokken in het proces. Bij oudere kinderen gebeurt dat in overleg met elkaar (vanaf de leeftijd van 16 jaar alleen met instemming van de jongere). De ontwikkeling van een kind staat namelijk nooit op zichzelf en zal ook altijd een reactie zijn op de omgeving. Omdat school naast het gezin een grote rol heeft in het leven van een kind, is er in overleg ook contact met leerkrachten en/of intern begeleiders over het functioneren van het kind.

Ouderbegeleiding

Soms weet je je even geen raad meer in de opvoeding van je kind en kan Cindy je helpen met het beantwoorden van vragen en het zoeken naar oplossingen. Ouderbegeleiding kan zelfstandig plaatsvinden, maar ook in combinatie met een individueel traject dat je kind doorloopt. Gesprekken vinden plaats in de praktijk of in overleg bij jullie thuis.

Intelligentie onderzoek

Soms kan het helpen om te weten op welke manier een kind informatie opneemt, verwerkt en toepast in de dagelijkse praktijk. De duidelijkheid die dit schept kan ervoor zorgen dat je je gedrag als ouder (of leerkracht) op zo’n manier kan veranderen dat dit beter past bij de aanleg, het vermogen, van het kind. Als de omgeving het kind beter begrijpt, is dat vaak al een grote stap in de richting van het verminderen van bepaald probleemgedrag.

Werkwijze

  • Na aanmelding bij de praktijk (telefonisch of via het contactformulier) wordt een intakegesprek gepland.
  • Voorafgaand krijgen jullie een uitgebreide vragenlijst toegezonden aan de hand waarvan het intakegesprek plaats zal vinden.
  • Wanneer de verwijzing door huisarts, specialist of jeugd- en gezinswerker is geaccepteerd en verwerkt, zal een hulpverleningsplan worden opgesteld. Hierin staan de doelen waaraan gewerkt zal worden en op welke manier dit zal gebeuren.
  • Onderling wordt afgestemd hoe vaak de consulten plaatsvinden en tot wanneer.
  • Er zal een tussentijdse evaluatie plaatsvinden en een eindevaluatie.
  • Verslagen over de voortgang gaan met jullie toestemming naar de betreffende verwijzer.
  • Aan het eind van een traject wordt jullie gevraagd een evaluatieformulier in te vullen over de hulpverlening, zodat er indien nodig aanpassingen kunnen worden gedaan en de kwaliteit van de hulpverlening gewaarborgd blijft.