Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden  

  • Een consult duurt 60 minuten, waarvan het contact met de cliënt 45 minuten bedraagt en 15 minuten voor voorbereiding en rapportage wordt gerekend.
  • Facturatie geschiedt op basis van geleverde diensten en niet op basis van behaalde resultaten.
  • Indien de zorg vergoed wordt door de gemeente waarin je woont: facturen worden rechtstreeks verstuurd naar deze gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor de betaling ervan.
  • Kinderpraktijk Scout behoudt zich het recht voor om consulten op te schorten wanneer betalingen niet voldaan zijn.
  • Ten behoeve van het KIWA-kwaliteitskeurmerk zal cliëntervaring en –tevredenheid worden gemeten bij afronding van de geboden hulp. Je wordt vriendelijk verzocht aan deze vragenlijst mee te werken zodat Kinderpraktijk Scout haar kwaliteit van diensten kan waarborgen.
  • Kinderpraktijk Scout is een kleine praktijk. Hierdoor is het niet mogelijk om 24/7 bereikbaar te zijn. In crisissituaties neem je contact op met de huisarts, de huisartsenpost of de crisisdienst van Jeugdbescherming Gelderland (0900-99 555 99) die dag en nacht bereikbaar is.
  • Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan het Nederlands Recht.

(voor het laatst gewijzigd in januari 2020)